Jag har tid att möta Dig


Gestalt betyder helhet.
Helhetstänkandet och den humanistiska människosynen är fundamentet i gestaltterapi.

Allt hänger samman.
  • Mötet
  • Kontakt
  • Här och Nu
  • Medvetenhet
  • Ansvar
Centrala hörnstenar i Gestaltterapin.

Allt verkligt liv är möte
Martin Buber